Mixar journalistik, fotografering och kommunikation. Bra på att snabbt hitta ”kroken” och lyfta de viktigaste budskapen oavsett om det är text, bild eller pr.
Arbetar till största delen i internationella sammanhang, med såväl kommunikation och medierelationer som rapportering kring samhällsfrågor och forskning. Allt från miljöfrågor och flyktingproblematik till historia och arkitektur.
Mejl: kajsa(at)kaxtextandphotos.com
Mobil: +46 70 77 46 866
kajsa(at)kaxtextandphotos.com, +46 70 77 46 866